“เราผลิตกระเป๋าได้ทุกรูปแบบ ขอแค่คุณเรียกสิ่งนั้นว่ากระเป๋า เราก็ผลิตให้คุณได้ ด้วยวัสดุและขั้นตอนที่คุณภาพเหมาะสม กับต้นทุนที่คุณต้องการ”